Læsetid: 3 minutter


Får du det meste ud af din bogføring?

Enhver virksomhed der driver forretning i Danmark bør kende til reglerne for grundlæggende bogføring, for korrekt at kunne betale moms, udbetale lønninger, og afregne med Skat. For mange virksomhedsejere føles dette dog som en belastning af ressourcerne, og medfører ofte væsentlige omkostninger. 

Når du laver en afskrivning, nedskriver du værdien af et aktiv. En mere teknisk forklaring er, at der er tale om en regnskabsmæssig
postering, hvor en virksomhed formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver over dennes brugstid.

1. Hold styr på alle transaktioner

For at sikre orden i regnskabet, bør du holde styr på samtlige transaktioner, både dem du modtager og dem du sender. Det bør være nemt at finde frem til datoen de blev gennemført, så du altid kan henvise til dem senere hvis det bliver nødvendigt.

2. Vælg en regnskabsmetode

Der findes flere principper til hvordan man fører regnskab, men noget du skal tage stilling til er hvordan du registrerer indtægter og udgifter. 

Nogle virksomheder vælger at gøre dette på selve datoen for udstedelsen af fakturaen, mens andre først bogfører i det øjeblik transaktionen er gennemført. Der er fordele og ulemper ved begge metoder, men det er vigtigt kun at benytte en af typerne.

3. Glem ikke udestående beløb

Virksomheder der tilbyder længere frister for betaling bør være ekstra opmærksomme på udestående fakturaer fra deres kunder. Ved at anvende et regnskabsprogram der er bygget til formålet, kan du nemt og hurtigt se hvilke kunder der endnu ikke har betalt, og sende dem en rykker hvis det er nødvendigt.

4. Hold styr på udgifterne og dine fradrag

Der er mange forskellige rubrikker på årsopgørelsen og årsregnskabet for virksomheder. Man kan samtidige opnå fradrag for mange ting, så det handler om ikke at snyde hverken sig selv eller skat når der bliver lavet regnskab.

Tellero leverer et nemt og overskueligt overblik, så du hurtigt kan se de vigtigste nøgletal, og måske finde frem til udgifter du kan trække fra i skat.

For iværksættere og selvstændige med enkeltmandsvirksomheder er det desuden vigtigt at holde forretnings udgifterne adskilt fra de personlige udgifter, så du nemt kan identificere hvilke udgifter der kan trækkes fra overskuddet for at reducere den skat du betaler.

5. Bogfør alle kontoudtog og fakturaer

En anden vigtig ting er at have godt styr på alle fakturaer og kontoudtog. Et ordentligt regnskabsprogram såsom Tellero kan klare langt det meste af dette for dig, så alt hvad det kræver er at uploade bilag og fakturaer, så kategoriserer systemet det automatisk.

Hvis ikke du har et regnskabsprogram, kan du risikere at betale din bogholder for den tid du selv bruger på at jagte og sortere disse dokumenter. Og så løber du samtidig en risiko for at få en bøde hvis der mangler dokumenter eller lignende.

6. Vælg et regnskabsprogram der passer til dit behov

Nogle virksomheder kan nøjes med et regneark i Excel, eller en gratis online tjeneste. Men disse er som regel ret begrænsede, både i omfang og funktionalitet, såvel som i muligheden for at vokse med virksomhedens vækst. 

Tellero er derimod designet fra bunden til at kunne håndtere utallige bilag og fakturaer, såvel som sende kundetilbud m.m. Som et ekstra plus får du tilknyttet en revisor der sikrer at dine regnskaber bliver indberettet korrekt til Skat og moms, helt uden din indblanding!

Der skal afskrives på aktiver, så den reelle værdi passer med det, der er indregnet i regnskabet. Regnskabet skal med andre ord give
et korrekt billede af virksomhedens værdi som helhed.

Anlægsaktiver må ikke sammenlignes med omsætningsaktiver, som fx bidrager til betaling af den daglige drift.